Geen kinderbijslag door mini-job in Duitsland

Geen kinderbijslag door mini-job in Duitsland

Geen kinderbijslag door mini-job in Duitsland   Bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. De werkgever hoeft echter geen transitievergoeding te betalen wanneer in de geldende cao...
Vrijstelling vennootschapsbelasting vereniging

Vrijstelling vennootschapsbelasting vereniging

Vrijstelling vennootschapsbelasting vereniging Verenigingen en stichtingen zijn vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven. Er geldt een vrijstelling voor verenigingen en stichtingen als de winst in een jaar niet meer bedraagt dan...