Administratieve  Dienstverlening

Overzichtelijke Administratie

Een goed opgezette en overzichtelijke administratie is van groot belang voor uw onderneming: niet alleen om aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen, maar ook voor uw bedrijfsvoering. Het is belangrijk dat een administratie inzicht geeft in de bedrijfsresultaten en op basis hiervan realistische prognoses mogelijk zijn. Een goede administratie is belangrijk:

 • voor uw bedrijfsvoering
 • voor het invullen van uw aangiften
 • als bewijs tegenover de Belastingdienst

  Wettelijke Verplichting

  Als ondernemer bent u wettelijk verplicht een goede administratie die is afgestemd op de aard van uw bedrijf, bij te houden en te bewaren. Wij kunnen u hiermee van dienst zijn. Samen met u bepalen wij hoe uw administratie wordt opgezet en uitgewerkt moet worden. Een administratie kan bestaan uit onder andere de volgende elementen:

  • financiële administratie
  • salarisadministratie
  • diverse rapportages

   Dienstenpakket

   Het uitvoeren van de werkzaamheden die hier bij horen zijn vaak tijdrovend. Ons dienstenpakket bespaart u dan ook tijd en geld. Het geeft u de zekerheid van een rechtstreeks en persoonlijk contact en de wetenschap dat alles in het werk wordt gesteld om uw individuele belangen zo goed mogelijk te behartigen. U kunt op ons een beroep doen voor:

   • het opzetten van de administratie
   • het invoeren en verwerken van de administratie
   • het beheer van de administratie
   • het samenstellen van rapportages (bijvoorbeeld de jaarrekening, liquiditeitsprognoses, etc.)

    Financiële administratie

    Hulp bij alle financiële dienstverleningen

    De eerste manier is het volledig uitbesteden van uw financiële administratie. U levert uw bescheiden zoals: kasbladen, bankafschriften, in- en verkoopfacturen eens per maand bij ons in waarna wij deze zullen verwerken met ons boekhoudpakket. Na verwerking kan voor BTW-plichtige ondernemers de aangifte omzetbelasting ingediend worden. Tussentijds kunnen wij u diverse rapportages aanleveren, zoals openstaande posten debiteuren/crediteuren, tussentijdse winst- en verliesrekening, e.d.

    De tweede manier is dat uzelf uw kasboek, bankafschriften, in- en verkoopfacturen in een boekhoudpakket verwerkt dat wij samen met u bepalen, dit kan ons boekhoudpakket zijn maar ook een ander boekhoudpakket. Nadat u uw gegevens verwerkt heeft, wordt de administratie door ons gecontroleerd en wordt de aangifte omzetbelasting ingediend.

    Wij kunnen u met het volgende van dienst zijn:

    • opzetten van de financiële administratie
    • controleren, coderen en verwerken van boekstukken (kas, bank, inkoop- en verkoopfacturen)
    • verzorgen van de aangifte omzetbelasting
    • begeleiden van het voeren van de administratie

    Salarisadministratie

    Besteed uw salarisadministratie uit bij Van Ettinger

    Een onderneming met personeel is genoodzaakt tot het voeren van een gedegen salarisadministratie, dat door alle wetten, regels en voorschriften geen eenvoudige zaak is. CAO’s, arbeidsrecht, sociale verzekeringswetten, arbowetgeving zijn van invloed op uw onderneming. Wij kunnen voor u de volgende werkzaamheden verrichten:

    • periodiek verzorgen van loonstroken
    • verzorgen van eerstedagsmeldingen
    • verzorgen van de aangiftes loonheffingen
    • verzorgen van loonjournaalposten
    • verzorgen van jaaropgaven voor medewerkers, Belastingdienst en UVW
    • aanmelden/afmelden van werknemers bij Belastingdienst, UWV, pensioenfonds en ziekenkostenverzekeringen
    • verzorgen ziek- en herstelmeldingen
    • opstellen van arbeidscontracten

     Samenstellen Jaarrekening

     Samenstellen van uw jaarrekening doet u bij Van Ettinger

     Iedere onderneming dient minimaal eens per jaar een jaarrekening op te stellen voor zowel eigen gebruik als voor onder andere de belastingdienst, een bank of andere verstrekkers van leningen. Besloten vennootschappen (BV’s) en andere rechtspersonen dienen hun jaarrekening ook jaarlijks te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Op basis van de uitgewerkte administratie kunnen wij de jaarrekening voor een eenmanszaak, v.o.f., maatschappen, c.v., BV, stichting en vereniging voor u opstellen. Bij de bespreking van de jaarrekening zal niet alleen gekeken worden naar het eindresultaat van de jaarrekening, maar zal ook gekeken worden naar de toekomst van de onderneming. Voorstellen tot verbetering van de organisatie zullen wij waar nodig geven, om samen met u te komen tot een optimaal bedrijfsresultaat.

      Contactgegevens

      • Forellendaal 12
      • 2553 LA, Den Haag
      • Telefoon: 070- 39 12 652